U bent hier: startpagina » oesdorp » avg:_privacyverklaring_van_oes_dÖrp

AVG: PRIVACYVERKLARING VAN OES DÖRP
 
Oes Dörp is de dorpskrant van Odoorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04071604. Deze privacyverklaring is een voortvloeisel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals die per 25 mei 2018 van kracht is. De privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Oes Dörp verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
 
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
 
1.1 Oes Dörp verwerkt hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
a. een overeenkomst met ons heeft in het kader van het plaatsen van een of meerdere advertenties in de dorpskrant en/of op de website van de dorpskrant;
b. een product of dienst afneemt bij Oes Dörp, zoals een abonnement op ons blad of het plaatsen van een eenmalige advertentie, c.q. een al dan niet betaalde mededeling;
c. contact met ons opneemt bijv. via e-mail, een contactformulier op de website of telefonisch.
 
1.2 Oes Dörp verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i.  foto's.
 
1.3 Oes Dörp kan deze gegevens gebruiken om:
a. rekeningen te versturen, per post of per mail;
b. het boekje toe te sturen aan adverteerders en abonnementhouders en/of  anderen;
c. geboorten te vermelden en jaarlijks een overzicht met foto's te plaatsen van alle in dat jaar geboren baby's;
d. contact op te nemen met derden die met ons contact opnemen per mail, telefoon of via de website.


 2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
 
U kunt contact opnemen met Oes Dörp via e-mail redactie@odoorn.nu of via de  redactieleden, genoemd aan de binnenzijde kaft van de dorpskrant voor:
a. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
b. inzage in de persoonsgegevens die Oes Dörp met betrekking tot u verwerkt;
c. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Oes Dörp;
d. het verwijderen van uw gegevens.
 
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
 
3.1 Oes Dörp zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is;
3.2 Oes Dörp bewaart de gegevens op een extern medium, zoals een USB-stick, die alleen toegankelijk is voor redactieleden;
3.3 Oes Dörp deelt de gegevens niet met derden.
 
4. WIJZIGINGEN
 
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. 
Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. 
Wijzigingen zullen ook gemeld worden in de dorpskrant zelf.
 
5. BESTANDEN EN FOTO'S OP DE WEBSITE
 
Oes Dörp archiveert op haar website www.odoorn.nu nieuwsberichten, columns, 
bestanden met foto's van evenementen in het dorp,
geboorten en uitgekomen  dorpskranten.
Ook hiervoor geldt het gestelde in punt 2.
 
 
Odoorn, mei 2018