U bent hier: startpagina » nieuws » 814

SPORTPARK ODOORN (VOLGENDE SLOT)

Zoals ik in een vorig nummer al heb geschreven gaat de plannenmakerij voor de renovatie van het sportpark voorlopig nog wel even door. Maar, ik gaf toen ook aan dat er waarschijnlijk in de nieuwe gemeentebegroting voor 2022 ook al middelen zouden worden gereserveerd voor deze serieuze ingreep. Inmiddels heeft de gemeenteraad de begroting van 2022 e.v. vastgesteld.

En inderdaad, voor het jaar 2022 is een bedrag van € 750.000 uitgetrokken, dit betreft een zogenaamd incidenteel bedrag. Dat wil zeggen dat het in de jaren daarna niet op de begroting staat. Daarnaast is met ingang van 2022 ook een bedrag van € 100.000 structureel opgenomen, dat wil dus zeggen ook voor heel veel jaren daarna. In het algemeen is zo ’n structureel bedrag bestemd voor investeringen die zich over vele jaren uitstrekken, de jaarlijkse kosten voor de gemeente van die investeringen. Dan gaat het om de kapitaallasten, bestaande uit rente en aflossing, vergelijk het maar met een hypotheek op een woning. Verder zal het onderhoud wel daaruit moeten worden betaald. Ik denk dat het incidentele bedrag vooral bestemd zal worden voor de gebouwen, die men, na nieuwbouw of een grondige renovatie, wil overdragen aan de clubs.

Momenteel wordt en is er al veel overleg gepleegd met de betrokken voetbalclubs en de tennisvereniging. Verder is een aantal onderzoeken uitgevoerd of nog gaande, bijvoorbeeld naar de eventuele aanwezigheid van asbest in de bestaande gebouwen en naar de verkeersafwikkeling. Bij dit laatste onderdeel worden ook de omwonenden (weer) betrokken. De planning is om nog in de huidige raads- en collegeperiode een uitgewerkt plan met definitieve kostenopzet aan de gemeenteraad voor te leggen, dat zou dus uiterlijk in februari 2022 moeten zijn. In maart 2022 zijn er raadsverkiezingen, dus dat betekent dat er na februari een nieuwe raad en college komt. Als deze planning gehaald wordt, zou uiterlijk in de zomer van 2022 met de werkzaamheden begonnen kunnen worden. Wél is er gesteld dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat en dat deze planning ambitieus is.

Door de vaststelling van de begroting door de raad is het geld dus (op basis van voorlopige cijfers) gereserveerd.

Het lijkt er dus echt van te gaan komen.
Theo Zondag

geplaatst op: 01/12/2021

Terug naar het nieuwsoverzicht