U bent hier: startpagina » nieuws » 795

BOSONDERHOUD

Deze zomer gaat de gemeente aan de slag met het uitvoeren van groot bosonderhoud aan verschillende bospercelen in de omgeving van Odoorn. Direct omwonenden van de betreffende percelen zijn d.m.v. een brief door de gemeente geïnformeerd. In opdracht van de gemeente gaat de Bosgroep Noord-Nederland in de zomerperiode na het broedseizoen groot onderhoud uitvoeren mits de weers- en terreinomstandigheden dit toelaten. Momenteel worden de bospercelen geblest, dat betekent dat bomen die moeten worden geveld worden gemarkeerd met een oranje streep. Uitvoering van de geplande werkzaamheden zal na 15 juli aanstaande starten. De werkzaamheden zijn nodig om een klimaatbestendig, voor de natuur waardevol, veilig en aantrekkelijk bos te ontwikkelen en te behouden. De maatregelen worden hieronder nader toegelicht. Hoogdunning (bosvak 88, 92, 98, 247, 248, 245, 250, 80 en 219) Dit betreft diverse bosvakken in het dorp; 1e Dwarsweg (de groenstrook aan de rand van het Paasbergenbosje), kruising Langhietsweg en 2e Dwarsweg, bosperceel naast de Zegge, de bosvakken naast het oude Svio-terrein en de groenstrook aan de 2e Goornweg. In deze percelen worden minder voorkomende boomsoorten als eerste vrijgesteld. Hiermee wordt het bos gemengder qua soorten en daardoor beter bestand tegen stormen, ziekten en plagen. Verder wordt verspreid over het perceel een deel van de bomen gekapt om de blijvende bomen meer licht te geven zodat deze tot een stevige boom kunnen uitgroeien. Daarnaast ontstaan er in een open kronendak meer ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge bomen, struiken en kruiden. Hoe groter de variatie, hoe aantrekkelijker het bos is voor dieren om te leven en voor recreanten om het bos te beleven. Kaalkap / nieuwe aanplant (bosvak 319 en 307) Dit betreft de bosvakken aan de Borgerderweg ter hoogte van de afslag naar het Vlintenholt(319) en het bosvak aan het einde van de Bergjesweg (307). Deze bospercelen bestaan grotendeels uit fijnspar. In de percelen is de fijnspar aangetast door de letterzetter. Dit is een kever die als gevolg van de droge, warme zomers zich sterk heeft kunnen vermeerderen en de boom dusdanig aantast waardoor deze afsterft. In de aangetaste delen met fijnspar die volledig worden gekapt is plaatselijk al verjonging (jonge bomen) van verschillende boomsoorten aanwezig. Deze verjonging heeft na kap de ruimte om door te groeien. Plekken waar nog geen verjonging aanwezig is worden opnieuw aangeplant in het eerstvolgende plantseizoen. De gemeente gaat in deze open plekken vooral loofbomen herplanten om actief te sturen op een gemengd bos, klimaatbestendig bos, recreatief aantrekkelijk bos met een hoge bedrage aan de biodiversiteit.

Boomveiligheid (betreft alle bosvakken) Dode, zieke en beschadigde bomen die zorgen voor gevaar voor gebruikers van opengestelde wegen en paden worden verwijderd. Dode en hinderlijke takken langs de weg of landbouwpercelen worden tijdens de werkzaamheden eveneens verwijderd. Overige werkzaamheden en aandachtspunten Nestbomen en bomen met holtes en spleten die gebruikt worden door vleermuizen en spechten blijven staan, mits de veiligheid niet in geding is. Voorafgaand aan de kapwerkzaamheden wordt een inventarisatie uitgevoerd waarbij waardevolle flora en fauna in kaart wordt welke tijdens de werkzaamheden worden ontzien. Deze inventarisatie gebeurt conform de Gedragscode Bosbeheer zodat waardevolle soorten worden beschermd. Het vrijkomende hout zal op een centrale locatie naast de bosperceel worden gestapeld waarna het vervolgens zal worden afgevoerd naar de verwerkende industrie. Het vrijkomende hout wordt verzaagd tot FSC bouw- en constructiehout en het kwalitatief minderwaardige hout wordt afgevoerd naar fabrieken waar het wordt verwerkt tot osb- en mdf platen. Het beklimmen van deze stapels is in verband met rolgevaar niet toegestaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd met oogstmachines. Tijdens de werkzaamheden kunnen de paden hierdoor tijdelijk minder toegankelijk zijn, wij proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen en de doorlooptijd van de werkzaamheden te beperken. Na afloop van de werkzaamheden wordt eventuele schade aan paden weer hersteld. Tijdens de werkzaamheden vragen we u om niet in de buurt van de machines te komen. De machinist hoort en ziet u niet!

Dorpbelangen 

geplaatst op: 28/06/2021

Terug naar het nieuwsoverzicht