U bent hier: startpagina » nieuws » 739

DOMINEE VAN LUNZEN WEER OP ‘T OAL STEE

Het is u misschien opgevallen, maar waarschijnlijk is dat nog niet het geval.
Het standbeeld van de oude dominee van Lunzen staat sinds enige tijd voor de
pastorie waar hij altijd heeft gewoond. Op die plek staat tegenwoordig het huis van de familie Wouda (schuin tegenover Bakker Joost), maar daarvoor stond hier de oude pastorie. De oude dominee woonde daar met zijn huishoudster. De heer Van Lunzen was een zeer bekende figuur in deze omgeving, dat was onder andere omdat hij zijn mening nooit onder stoelen of (kerk)banken stak. Al ruim voor de oorlog waarschuwde hij in vlammende bewoordingen tegen de gevaren van het opkomende fascisme en/of nazisme. Dat was in deze omgeving geen algemeen gedeelde mening, maar hij was daar zeer duidelijk in. Hij was de oprichter van de Zwinglibond, een organisatie van vrijzinnig hervormden. Het honderdjarig bestaan van deze vereniging is niet al te lang geleden nog in de kerk van Odoorn gevierd.

U vraagt zich misschien; waarom hebben we dat beeld in jaren niet gezien?
Het beeld stond, bij mijn weten, vroeger achter de oude pastorie en heeft vervolgens jarenlang voor het jeugdgebouw (tegenwoordig Boshof 5) gestaan. Op enig moment werd dit door de toenemende diefstallen van beelden te gevaarlijk en is het beeld in de hal van het jeugdgebouw terechtgekomen. Dat die angst voor diefstal geen onzin was, is wel gebleken uit het verdwijnen van de beelden van Max Douwes uit Klijndijk en van Hans Heijting uit Borger. Na de verkoop van het jeugdgebouw is het beeld in de consistorie van de kerk terechtgekomen, het was immers inmiddels eigendom geworden van de Stichting Het Drentse Landschap, of eigenlijk de Stichting Oude Drentse Kerken. Voor alle duidelijkheid; de consistorie is het oudste deel van de kerk aan de kant van De Boshof. Het is het deel, waarvan de onderkant is opgetrokken uit natuursteen. Dat is trouwens heel uniek, er zijn maar twee kerken in Nederland die dat hebben. Dat gaat om de Grote kerk in Emmen en onze kerk. Op de plek in de consistorie zag eigenlijk bijna niemand het beeld, terwijl het toch om een, zeker voor ouderen, markante figuur gaat.

Na veelvuldig overleg tussen de familie Wouda, het Drents Landschap en de stichting Podium Odoorn is gekozen voor deze oplossing. Het beeld staat nu op een prominente plek in het dorp, zodat iedereen het weer kan zien. Het staat wel in een goed afgesloten tuin met goede bewaking, dat is tegenwoordig helaas noodzakelijk. Met behulp van de firma Steenge is het beeld vervoerd en geplaatst. Er zal nog een informatie- bord(je) worden geplaatst en het beeld gaat nog van verlichting worden voorzien.

Met dank aan alle betrokkenen, in het bijzonder de familie Wouda, denk ik dat hiermee ons dorp weer een stukje fraaier is geworden en dat er ook weer meer aandacht aan de geschiedenis van dit dorp is geschonken.

Theo Zondag

geplaatst op: 27/04/2020

Terug naar het nieuwsoverzicht