U bent hier: startpagina » nieuws » 710

DORPSAGENDA, Dorpsbelangen

Herhaling:

Zoals al eerder aangegeven heeft het bestuur van vereniging Dorpsbelangen een   actieve rol als gesprekspartner met de gemeente. Belangrijk voor deze gesprekken is input vanuit het dorp. Daarom is het idee ontstaan een Dorpsagenda op te stellen.    Op deze agenda wordt alles genoteerd wat je graag wil zien in het dorp. Leuke aanpassingen /veranderingen, wat zou je graag vernieuwd willen zien, maar ook klachten of overlast. Bijvoorbeeld een kapot fietspad, de eendenkuil, overlast van hoge of dode bomen, paden die overwoekerd zijn, een overlopend riool, verkeersoverlast e.d. Voor Dorpsbelangen is het belangrijk te weten wat er leeft onder de mensen. De problemen kunnen misschien niet direct opgelost worden want de gemeente heeft natuurlijk te maken met budgetten, capaciteit en prioriteiten. Maar als dat wat leeft op de Dorpsagenda staat, weet Dorpsbelangen waarvoor en waarover het gesprek met de gemeente gevoerd moet worden. Je mag je items mailen naar: info@dorpsbelangenodoorn.nl

Dorpsbelangen Odoorn

Huidige aanmeldingen dorpsagenda:

    -Grondwaterbron met pomp voor aanvullen van het waterniveau in de Eendenkuil,    
      tevens kan de fontein overdag opnieuw stralen.

    -Grote monumentale boom op het grasveldje aan de Dopheide snoeien zodat de      
      onderste takken niet meer zo laag hangen dat ze het dak van de vuilnisauto raken

    -Verlichting langs het schelpenpaadje lang het Paasbergenbosje,
     het verbindingspaadje tussen de Valtherweg en de wijk Oosterveld

    -Authentieke verlichting Oud Odoorn
__________________________________________________________________________________________________

VERKEERSREGELAARS

Bij evenementen zijn soms verkeersregelaars nodig. Bijvoorbeeld bij sportevenementen. De verkeersregelaars zorgen dan dat sporters veilig gebruik kunnen maken van de openbare weg en het verkeer wordt er op geattendeerd dat er een sportevenement plaats vindt. In Odoorn is een vaste groep verkeersregelaars die een paar keer per jaar ingezet worden voor een sportevenement of de stille tocht tijdens de dodenherdenking op 4 mei. Al jaren is dit een vaste groep waarbij wel behoefte is aan nieuwe mensen. Voelt u er iets voor verkeersregelaar te worden?
Heel graag! Om verkeersregelaar te worden moet u een certificaat halen. Dat kan door middel van een kort digitaal examen. Een toets die noodzakelijk is om op de hoogte te zijn van alle regels.

Voor meer informatie of interesse graag contact opnemen met
Vera Kichhoff, tel 06-54220154 of verkeersregelaars@dorpsbelangenodoorn.nl

Dorpsbelangen

geplaatst op: 22/12/2019

Terug naar het nieuwsoverzicht