U bent hier: startpagina » nieuws » 644

AGENDA JAARVERGADERING DORPSBELANGENAgenda voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Odoorn
op maandag 4 maart 2019. Aanvang 20.00 uur bij De Stee Odoorn.

1. Opening 
2. Mededelingen     
o.a nieuwe opzet dorpsbelangen met daarbij behorende verantwoordelijkheden.     
Organisatie van feest- en sport activiteiten door speciale commissies
3. Verslag van de vorige vergadering 2018 
4. Jaarverslag van de secretaris 
5. Jaarverslag van de penningmeester 
6. Verslag kascommissie 
7. Verkiezing kascommissie 
8. PAUZE 
9. Bestuursverkiezing 
- aftredend en niet herkiesbaar: Albert Timmermans   
- aftredend en niet herkiesbaar: Sabine Hofstra 
10. Voorstellen en verkiezing:   
- voorzitter Jan Hooiveld     
- Evelien Huizinga-Gortmaker     
Ook hebben zich andere geïnteresseerden gemeld. Tijdens de vergadering zal hier meer duidelijkheid over zijn.
11. Activiteiten 2019 en gespreksonderwerpen met gemeente       
o.a. Nationale opschoondag, Pasen, 4 mei dodenherdenking, 75 jaar bevrijding, podium op plein, verkeersveiligheid,  sportpark, dorpshuis
12. Rondvraag 
13. Sluiting  
 
Doneer een zwerfkei 
 
Dorpsbelangen is samen met de Oringer Marke en Podium Odoorn bezig een  buitenpodium te ontwikkelen op het plein. Om dit te realiseren zijn er o.a. zwerfkeien nodig. 
 
Daarom: doneer een zwerfkei om een steentje bij  te dragen. 
 
Voor meer informatie: info@dorpsbelangenodoorn.nl   
of Wim Zweers: 06-53 75 36 12
 

geplaatst op: 23/02/2019

Terug naar het nieuwsoverzicht