U bent hier: startpagina » nieuws » 573

JAARVERGADERING DORPSBELANGEN EN PALMPASEN ZONDAG 25 MAART 2018

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Odoorn op donderdag 
8 maart 2018. Aanvang 20.00 uur bij De Boshof te Odoorn.

  1. Opening

  2. Mededelingen

  3. Verslag van de vorige vergadering van 16 februari 2017.

  4. Jaarverslag van de secretaris

  5. Jaarverslag van de penningmeester

  6. Verslag kascommissie

  7. Verkiezing kascommissie

PAUZE

  8. Bestuursverkiezing

      - aftredend en niet herkiesbaar:  Ria Scholte
      - aftredend en niet herkiesbaar:  Roelie Wierenga
      - aftredend en herkiesbaar:  Sabine Hofstra
      - als nieuwe bestuursleden worden  voorgesteld Vera Kirchhoff en Remmer van de Woude

Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden voorgesteld, mits deze 5 dagen voor de vergadering hiervan schriftelijk kennis geven aan de secretaris.

  9. Activiteiten 2018

10. Rondvraag

11. Sluiting

Tussen de bedrijven door wordt er steeds een stuk uit de dorpsfilm van rond 1994 vertoond.


PALMPASEN ZONDAG 25 MAART 2018

Zondag 25 maart is het al weer zover: Palmpasen. Voor alle kinderen die dit niet willen missen vertrekt de bolderwagen om 10.45 vanaf school richting De Paasbergen om daar samen met de bewoners “haantie op een stokkie”te vieren.

Muziekvereniging ODO is daar dan al volop aan het spelen. Tussen 11.30 uur en 12.00 uur vertrekt de bolderwagen weer richting school.

Iedereen is van harte welkom.
 


DORPSENQUETE

Eind januari is de uitslag van de onlangs gehouden dorpsenquête gepresenteerd. Het is mogelijk de uitkomsten te downloaden van, c.q. te lezen op de website van Dorpsbelangen Odoorn: www.dorpsbelangenodoorn.nl

geplaatst op: 25/02/2018

Terug naar het nieuwsoverzicht