U bent hier: startpagina » nieuws

Musicalgroep Odoorn komt met nieuwe show “Eigenwijs” (23/02/2017)

  Op 24, 25 en 26 maart a.s. komt de musicalgroep Odoorn met een nieuwe show in de Boshof te Odoorn. De titel van de show is “Eigenwijs” en dat is niet voor niets. Regelmatig hadden de leden van de groep “eigen wijsjes” die ze graag eens voor het voetlicht wilden brengen. Ook waren er vaak verzoeken van trouwe bezoekers van de groep. Daarom kwam het idee om aan deze verzoeken eens gehoor te geven. Na een oproep op facebook kwamen er vele aanvragen voor nummers binnen. Door Josh Hassing werd op eigenwijze een prachtige show..

DORPSBELANGEN ODOORN - WABO (23/02/2017)

    In het vorige nummer heeft u allen kunnen lezen over WABO Odoorn. WABO = WhatsApp Buurt Preventie, een burgerinitiatief dat tot doel heeft de veiligheid in de directe leefomgeving te bevorderen. Ten tijde van het ter perse gaan van deze editie zijn de wijkbeheerder geïnstrueerd, nadat op 16 februari tijdens de jaarvergadering het officiële startsein voor dit project is gegeven. Tijdens deze bijeenkomst gaf wijkagent Tom Ritsema een toelichting.  

Loopt u ook gezellig mee? (23/02/2017)

Loopt u ook gezellig mee? De rolstoel wandel 4 daagse van de Paasbergen is op: 12-13-14-15- juni 2017 Elke dag wordt er gestart om 10.30 uur en eindigt het rond 12.00 uur. Voor dit evenement vragen we een ieder die kan en wil om mee te lopen met een bewoner. U kunt meedoen als individu, maar misschien vindt u het leuk om uw vereniging te vragen om mee te doen als groep. Dit kan voor 4 dagen maar ook voor 1 dag. Opgave kan via de mail: p.brokschmidt@treant.nl  graag vóór 15..

PODIUM ODOORN (23/02/2017)

Zondagmiddag 19 maart treedt op in de kerk van Odoorn het Overijssels Kamerkoor met het voorjaarsprogramma 'Tempest Rhapsody', naar een werk van de jonge Amerikaanse componist Daniel Elder, dat ten gehore wordt gebracht. Het Overijssels Kamerkoor (OKK) werd in 1959 als Madrigaalkoor opgericht door Wouter de Rooy, die tevens de eerste dirigent was. Hij werd opgevolgd door Jacques Reuland (destijds directeur van het Zwols Conservatorium), die het koor vele jaren leidde. Sinds 1998 staat het koor onder leiding van de Zwolse dirigent Eugène van Boheemen. De thuisbasis is Zwolle. Het Overijssels Kamerk..

OPENING DE STEE (23/02/2017)

    Donderdag 16 februari 2017 was de (her)opening van hotel café de Stee. Het door Ben Timmermans aangekochte hotel kreeg een ‘makeover’, waardoor er een eigentijdse en huiselijk gezellige sfeer is ontstaan. Egbert en Greet Tingen, gastheer en gastvrouw van het hotel, ontvingen talloze belangstellenden die een kijkje kwamen nemen. Je kon op een gegeven moment over de hoofden lopen. We wensen Egbert en Greet heel veel succes. Foto’s Jeannet Elting

Muziekvereniging Odo Agenda maart 2017 (23/02/2017)

  4 maart Potgrondactie in Odoorn! Zoals ieder jaar komen de leden van muziekvereniging Odo langs de deur met zakken potgrond. U hoeft zelf niet te slepen met zware zakken en steunt gelijk de vereniging met de opbrengst van deze actie. Tuincentrum Koudenburg verleent hierbij de helpende hand. Aanvang: 9.30 uur 11 maart NL Doet Dag

PODIUM ODOORN IS DE NIEUWE NAAM (23/02/2017)

Een nogal eens gehoorde opmerking is dat de naam SOKC (Stichting Oringer Kerk en Cultuur) de mensen niet zoveel zegt. Het 'bekt' ook niet lekker. Daarbij komt dat de kerk in Odoorn inmiddels valt onder de SODK (Stichting Oude Drentse Kerken), onderdeel van het Drents Landschap. En dat schept verwarring... SOKC..... SODK wat is wat en wie doet wat? Daarom heeft de SOKC besloten om voortaan de naam Podium Odoorn te gaan gebruiken als werknaam. En daarbij hoort bijgaand logo. SOKC blijft de statutaire naam, maar we zullen u voortaan uitnodigen om naar Podium Odo..

AGENDA JAARVERGADERING DORPSBELANGEN (27/01/2017)

            Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Odoorn op donderdag 16 februari 2017. Aanvang 20.00 uur bij De Boshof te Odoorn. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag van de vorige vergadering van 18 februari 2016 4. Jaarverslag van de secretaris 5. Jaarverslag van de penningmeester 6. Verslag kascommissie

WIJZIGING OPHAALDAGEN OUD PAPIER (27/01/2017)

  Oud papier wordt voortaan niet meer op elke 3e zaterdag van de maand opgehaald. De eerstvolgende ophaaldag is zaterdag 28 januari. Voor overige data verwijzen we graag naar www.mijnafvalwijzer.nl

BIJEENKOMST RONDOM ELVIS (27/01/2017)

    5 februari 2017, om 15.00 uur “Alles wat er in je leven gebeurt, neem je mee…” Op zondagmiddag 5 februari (15.00 uur) gaan we in de kerk van Odoorn rondom dit thema luisteren naar Albert Hoekstra, die nummers van Elvis zingt. We proberen een rode draad te vinden aan de hand van de muziek, momenten van stilte, gedichten en verhalen. Vanaf het begin van het leven, naar alles wat je daarin kunt meemaken, om uiteindelijk te komen tot een terugblik met het “My way” en “Amazing Grace”. Van harte welkom! Neem familie en vr..