U bent hier: startpagina » nieuws

IJsvereniging “Schoonmeer” Algemene ledenvergadering (27/11/2016)

Donderdag 8 december 2016, aanvang 20.00 uur. Locatie: Crz. “De Boshof” Agenda. 1. Opening. 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen jaarvergadering 2015. 4. Verslag penningmeester. 5. Verslag kascommissie. 6. Verkiezing kascommissie. ..

25e KERSTMARKT ODOORN (27/11/2016)

  Nog even een kleine herinnering. In het oktobernummer heeft u al kunnen lezen over onze 25e kerstmarkt. Inmiddels zijn wij een maand verder en stromen de aanmeldingen weer binnen. Maar wij willen u als vereniging of hobbyist toch nog de gelegenheid geven om uw kas te spekken of om uw hobby te showen en te verkopen. Onze ondernemers zijn van harte uitgenodigd. De markt is van 17.00 uur - 21.00 uur. Veel muziek (door koren, musicalgroep en ODO). Veel marktkramen staan weer vol met leuke dingen, voor in en rondom huis. Natuurlijk worden de vogels niet vergeten. Daar moeten we ook aan denken in de winter. ..

BOER ZOEKT SLIP (27/11/2016)

‘t Is alweer november en de toneelvereniging heeft nog niks van zich laten horen...., maar we zitten niet stil hoor. We zijn alweer druk aan het repeteren met een klucht dit seizoen.                                                                                     "Boer zoekt slip"; hierover hoeven we verder niet veel te vertellen, de titel zegt genoeg. Geschreven door Jozef Zeitler en vertaald door..

SIVO-festival, Update december 2016 (27/11/2016)

Geen SIVO festival in 2017 Het Wereld Dans en Muziek Festival SIVO krijgt in 2017 geen vervolg. Daarmee komt er een (voorlopig) einde aan een tweeëndertig jarige traditie. De afgelopen weken heeft het bestuur van het SIVO-festival regelmatig gesprekken gevoerd met een initiatiefgroep die plannen had voor een voortzetting van het festival. Hoewel die initiatiefgroep veel werk heeft verzet, waarvoor het SIVO-bestuur haar waardering uitspreekt, worden de nieuwe plannen onvoldoende financieel en organisatorisch onderbouwd, zo vindt het bestuur. Daarnaast hebben zich helaas te weinig cap..

BEHEERSFUNCTIE SOKC OFFICIEEL (27/11/2016)

Het is zover. De SOKC heeft op 21 oktober j.l. officieel het dagelijks beheer van de Oringer kerk op zich genomen. De ondertekening van de overdracht vond plaats in de kerk door vertegenwoordigers van de SOKC en het Drents Landschap/Stichting Oude Drentse kerken. De doelstelling van beide partijen is het behoud van de kerk in Odoorn. De SOKC zal dus, naast het organiseren van culturele activiteiten,ook aanspreekpunt zijn voor de dagelijkse gang van zaken in de kerk, waaronder klein onderhoud, het verhuren van de kerk voor trouwerijen, begrafenissen en andere activiteiten die goed in het gebouw kunnen plaatsvinden. Informatie ..

Sint heeft de ondernemers uit Odoorn laten weten, (25/11/2016)

Dat het 5 december weer een dag wordt om nooit te vergeten. De traditie zet zich voort, hij brengt ons weer een bezoek aan huis. Breng de cadeautjes vanaf vrijdag 2 december 16.00 uur tot zondag 4 dec 14.00 uur in de Boshof kluis Geachte hulppieten wilt u zorgen voor pakjes niet te groot , niet te zwaar, en niet teveelanders bestaat het gevaar dat Sint het niet gaa..

Zaterdag 26 november,Dwarzz (29/10/2016)

    Dynamisch, kleurrijk, spetterend en vooral …Dwarzz! Dwarzz is opgericht in 2006 en wist al vrij snel dat het niet een ‘gewoon’ koor zou worden. Zingen maar ook bewegen en leuke acts, dat moest het zijn. De naam verzinnen was ook niet al te moeilijk en Dwarzz was dan ook al snel geboren want Dwarzz waren ze en zijn ze nog steeds. Dwarzz heeft als doelstelling een programma vol entertainment te brengen, waarbij zang de hoofdmoot vormt. Dwarzz is een koor, maar dan anderzz! Dwarzz treedt zaterdag 26 november op in de kerk te Odoorn. Aanvang: 20.00..

SOKC NEEMT HET DAGELIJKS BEHEER VAN DE KERK OVER (29/10/2016)

    In een eerder nummer van onze dorpskrant hebben we u bericht over de overdracht van het eigendom van onze kerk aan de Stichting Oude Drentse Kerken (SODK). Daarmee werd dit de vijfde kerk die in eigendom komt bij deze stichting, die zeer nauw verbonden is met de Stichting Drents Landschap. Onze kerk is Verreweg de grootste kerk in het bezit van deze stichting. In dat artikel hebben we ook al iets gezegd over de contacten die er waren met de Stichting Oringer Kerk en Cultuur (SOKC) om te komen tot een werkbare beheersvorm voor de dagelijkse praktijk. De beide afkortingen lijken helaas nog al op elkaar, ..

SINTERKLAAS BERICHT (29/10/2016)

Ouders kinderen opgelet, 19 November Groots Sinterklaas pret Sinterklaas is weer in het land Met zijn pieten, koets en paard Komt Sinterklaas in Odoorn Met zijn lange witte baard Met veel muziek en bombarie Wordt de Sint binnengehaald Door de ODO pieten fanfarie Kinderen zingen en juichen aan de kant Daarna met zijn allen naar het Boshof restaurant Daar leest de Sint uit zijn grote boek..... Dus kom niet te laat voor dit hoog bezoek! INFO: De Pietenband vertrekt om 9.45 vanaf De Snoepert richting de Bosho..

Buurtpreventie binnenkort ook in Odoorn! (29/10/2016)

Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp groep om hun buurt, wijk en dorp veiliger te maken. Met de groeps-chat functie van WhatsApp kunnen dorpsbewoners elkaar attent maken op verdachte zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden (bij de politie). Een WhatsApp groep in Odoorn kan goed werken tegen allerlei vormen van criminaliteit. Daarnaast geeft dit een verbetering van de saamhorigheid in het dorp en het verhoogt het veiligheidsgevoel bij veel inwoners. Het is een initiatief vóór en dóór inwoners. Daarom he..