U bent hier: startpagina » nieuws

OPENING DE STEE (23/02/2017)

    Donderdag 16 februari 2017 was de (her)opening van hotel café de Stee. Het door Ben Timmermans aangekochte hotel kreeg een ‘makeover’, waardoor er een eigentijdse en huiselijk gezellige sfeer is ontstaan. Egbert en Greet Tingen, gastheer en gastvrouw van het hotel, ontvingen talloze belangstellenden die een kijkje kwamen nemen. Je kon op een gegeven moment over de hoofden lopen. We wensen Egbert en Greet heel veel succes. Foto’s Jeannet Elting

Muziekvereniging Odo Agenda maart 2017 (23/02/2017)

  4 maart Potgrondactie in Odoorn! Zoals ieder jaar komen de leden van muziekvereniging Odo langs de deur met zakken potgrond. U hoeft zelf niet te slepen met zware zakken en steunt gelijk de vereniging met de opbrengst van deze actie. Tuincentrum Koudenburg verleent hierbij de helpende hand. Aanvang: 9.30 uur 11 maart NL Doet Dag

PODIUM ODOORN IS DE NIEUWE NAAM (23/02/2017)

Een nogal eens gehoorde opmerking is dat de naam SOKC (Stichting Oringer Kerk en Cultuur) de mensen niet zoveel zegt. Het 'bekt' ook niet lekker. Daarbij komt dat de kerk in Odoorn inmiddels valt onder de SODK (Stichting Oude Drentse Kerken), onderdeel van het Drents Landschap. En dat schept verwarring... SOKC..... SODK wat is wat en wie doet wat? Daarom heeft de SOKC besloten om voortaan de naam Podium Odoorn te gaan gebruiken als werknaam. En daarbij hoort bijgaand logo. SOKC blijft de statutaire naam, maar we zullen u voortaan uitnodigen om naar Podium Odo..

AGENDA JAARVERGADERING DORPSBELANGEN (27/01/2017)

            Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Odoorn op donderdag 16 februari 2017. Aanvang 20.00 uur bij De Boshof te Odoorn. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag van de vorige vergadering van 18 februari 2016 4. Jaarverslag van de secretaris 5. Jaarverslag van de penningmeester 6. Verslag kascommissie

WIJZIGING OPHAALDAGEN OUD PAPIER (27/01/2017)

  Oud papier wordt voortaan niet meer op elke 3e zaterdag van de maand opgehaald. De eerstvolgende ophaaldag is zaterdag 28 januari. Voor overige data verwijzen we graag naar www.mijnafvalwijzer.nl

BIJEENKOMST RONDOM ELVIS (27/01/2017)

    5 februari 2017, om 15.00 uur “Alles wat er in je leven gebeurt, neem je mee…” Op zondagmiddag 5 februari (15.00 uur) gaan we in de kerk van Odoorn rondom dit thema luisteren naar Albert Hoekstra, die nummers van Elvis zingt. We proberen een rode draad te vinden aan de hand van de muziek, momenten van stilte, gedichten en verhalen. Vanaf het begin van het leven, naar alles wat je daarin kunt meemaken, om uiteindelijk te komen tot een terugblik met het “My way” en “Amazing Grace”. Van harte welkom! Neem familie en vr..

POPKOOR HAPPY SOUND IN DE KERK VAN ODOORN (27/01/2017)

met Valentijns concert en gastoptreden van Martijje Lubbers Zaterdag 11 februari Aanvang: 20.00 uur. Kerk open: 19.30 uur. Happy Sound is opgericht in 1994 en bestaat momenteel uit 42 enthousiaste vrouwen. Zij zingen meerstemmige popsongs met een repertoire in verschillende genres, talen en moeilijkheidsgradaties. Vooral de klankkleur en de juiste balans tussen de meerstemmigheid geven Happy Sound een eigen identiteit. Eén van hun kernkwaliteiten is het zingen van a capella nummers. Naast optreden in de regio doet Happy Sound ook regelmatig mee aan korenfestivals, waaronder het lan..

WABO ODOORN (27/01/2017)

Met elkaar waken over de veiligheid in ons mooie dorp Begin vorig jaar werd mijn aandacht gevestigd op een artikel in een landelijk dagblad, over de “WhatsApp Buurt Preventie”. Een zich snel uitbreidend burgerinitiatief met als doel de veiligheid m.b.t. de toenemende criminaliteit, te bevorderen. Dit sprak mij zeer aan. Ook in ons dorp komt met name de kleine criminaliteit steeds vaker voor. Je realiseert je dat het tijdperk “touwtje door de brievenbus” van Jan Terlouw, helaas voorbij is. Voorzichtig begon ik met een opzet voor Oud Odoorn. Al snel werd duidelijk dat, wil je het maximale effect bere..

Toneelgroep de heidebloem speelt ‘Boer zoekt slip.....’ (27/01/2017)

  Het is bijna zover, vergeten jullie niet om kaarten te halen. Wij spelen op; 1e voorstelling op vrijdag 3 februari 2e voorstelling op zaterdag 4 februari 3e voorstelling op vrijdag 10 februari 4e voorstelling op zaterdag 11 februari Wij gaan ons best doen om er vier topavonden van te maken en hopen u op één van de avonden te mogen begroeten! Vriendelijke groet, Toneelvereniging De Heidebloem Dus snel naar de Boshof, de kaarten kosten € 9,50 per stuk, dit is inclusief koffie/thee en caké.

PERSBERICHT (01/01/2017)

    INWONERS CARSPEL ODEREN MET NAPOLEON IN 1812 NAAR MOSKOU Op woensdag 18 januari houdt Gerben Dijkstra uit Beilen, voor de leden van de Historische Vereniging Carspel Oderen en andere belangstellenden, een lezing over inwoners van het kerspel Oderen die met Napoleons leger in 1812 naar Moskou gingen.De bijeenkomst is in De Boshof, Boshof 1 in Odoorn en begint om 20.00 uur. In de lezing ‘Met Napoleon in 1812 naar Moskou’ wordt verteld hoe het de jongemannen die uit ons kerspel (gemeente) in het Franse leger moesten dienen, is vergaan..